Naše Deti
Dizajn + Programovanie

Je to náš vlastný projekt, kde sa snažíme podávať rodičom detí predškolského veku len overené a informácie a fakty o výchove bez bulváru a osobného zaujatia.